Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Spółka OMEGA Truck Center sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy OTC sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0163/20-00

Wartość dofinansowania w ramach Programu to 239.723,31 zł

Pilzno, 21.08.2020 r.